Teuvan Rivakka ry

Pohjalaista urheilutoimintaa vuodesta 1902

    RSS RSS

 

Teuvan Rivakan hiihtojaoston toimintalinja

Yleistä

Teuvan Rivakka on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille teuvalaisille ja rivakkalaisille kilpailu-, harrastus- ja kuntoilutoimintaa.

Hiihtojaosto tarjoaa korkeatasoista ja laadukasta ohjaus- ja valmennustoimintaa kaikille hiihdosta kiinnostuneille.

Hiihtojaostolla on Teuvan Rivakan hiihtotoiminnassa ylin päätösvalta. Jaoston jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jaosto on velvollinen antamaan vuosittain toiminnastaan talousarvion, toimintakertomuksen ja –suunnitelman pääseuralle.

Toimintamuodot

5-16-vuotiaiden hiihtoharkat ja aikuiset kuntoilijat

Jaosto järjestää alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille syyskuusta maaliskuun loppuun viikoittaiset yhteisharjoitukset. Vetäjiä harjoituksissa on 5-6 kpl. Harjoituksissa lapset jaetaan neljään eri ryhmään iän ja taitotason mukaan. Harjoitusten tärkeimpänä tavoitteena on hiihtotekniikkojen opettaminen. Nuorimmilla toiminta on hyvin leikinomaista, kun taas vanhimmilla harjoittelu on jo tavoitteellisempaa. Mielessä pidetään kuitenkin aina hauskuus. Lisäksi harjoitusten yhteydessä lasten vanhemmat ja muut aikuiset kuntoilijat toteuttavat omia lenkkejään ja saavat tarvittaessa apua esimerkiksi hiihtotekniikkoihin.

Yli 10-vuotiaiden hiihtoharkat

Joulukuusta maaliskuuhun jaosto järjestää taitotasoltaan ja vauhdikkuudeltaan vaativampia harjoituksia yli 12-vuotiaille kerran viikossa. Vetäjiä harjoituksissa on 1-2 kpl. Harjoituksissa keskitytään edelleen hiihtotekniikkoihin. Lisäksi harjoituksissa pyritään tekemään jo hiihtovauhtia kehittäviä vauhdikkaita harjoituksia.

Jumppa

Lihaskuntoa ylläpidetään kerran viikossa jumpassa, jota jaosto ylläpitää kesäkuusta maaliskuuhun. Jumpan osallistujat ovat 10-60-vuotiaita. Jumppa onkin saanut leikkisästi nimen ”isä-lapsi jumppa”. Jumppa toteutetaan kuntopiirityylisesti ja loppuverryttelyksi pelataan sählyä. Kesällä jumppa toteutetaan ulkona.

Yli 10-vuotiaiden rullahiihtoharkat

Kesäkuusta syyskuun loppuun jaosto järjestää yli 10-vuotiaille rullahiihtoharjoituksia kerran viikossa. Vetäjiä harjoituksissa on 1-2 kpl. Harjoitusten pääpaino on hiihtotekniikoissa.

Yli 10-vuotiaiden jalkapallo

Kesäkuusta syyskuuhun yli 10-vuotiaille järjestetään jalkapallopeliä kerran viikossa. Vetäjiä mukana on 1-2 kpl. Pelin tarkoituksena on kehittää nopeutta, ketteryyttä ja kovuutta.

Yli 10-vuotiaiden sauvarinne

Syyskuusta joulukuuhun jaosto järjestää yli 10-vuotiaille sauvarinneharjoituksia kerran viikossa. Vetäjiä mukana on 1-2 kpl. Harjoituksen tarkoituksena on jo kehittää hapenottokykyä ja parantaa talven hiihtovauhtia. Vaihtoehtoisesti harjoitus voidaan myös toteuttaa suo- tai juoksuharjoituksena. Harjoituksissa liikutaan kuitenkin pilke silmäkulmassa, vaikka kyseessä on jo ns. ”kova treeni”.

Yli 10-vuotiaiden pitkät PK-lenkit

Kesäkuusta marraskuuhun järjestetään vähintään kerran kuukaudessa pitkä PK-lenkki yhteisharjoituksena. Lenkki toteutetaan vaihtoehtoisesti pyörällä, sauvakävellen, vaeltaen, rullahiihtäen tai juosten/kävellen. Harjoituksen tarkoituksena on kehittää peruskestävyyttä ja lisäksi hioa yhteenkuuluvuuden tunnetta urheilijoiden välillä.

Yli 10-vuotiaiden testit

Kesäkuusta lokakuuhun yli 10-vuotiaille järjestetään kerran kuukaudessa toistettava testijuoksu. Harjoituksen tarkoituksena on seurata kunnon kehittymistä ja saada aikaan kova harjoitus.

Leirit

Jaosto järjestää vuosittain yli 10-vuotiaille viikon lumileirin lapissa marras-joulukuun vaihteessa. Leirillä on mukana 3-4 vetäjää. Leirin harjoitusten pääpaino on peruskestävyydessä ja hiihtotekniikoissa. Vanhimmat osallistujat toteuttavat myös vauhdikkaampia harjoituksia, joita vetäjät pyrkivät seuraamaan ja kontrolloimaan. Jaosto tukee leiriä myös taloudellisesti.

Lisäksi jaosto järjestää syksyisin päivän reissuja Jämin hiihtoputkeen. Yli 16-vuotiaiden omia leirejä jaosto pyrkii tukemaan taloudellisesti.

Kilpailut

Jaosto järjestää vuosittain kansalliset Parran hiihdot sekä useat nappula- ja nuorisohiihdot. Lisäksi tarpeen mukaan 1-2 kpl piirikunnallisia tykkilatu-kilpailuja. Jaosto myös hakee tasaisin väliajoin valtakunnan tasoisia kilpailuja. Suurimpana taidonnäytteenä jaoston kilpailujärjestelyistä ovat vuoden 2004 nuorten SM-hiihdot ja vuoden 2009 Hopeasomman loppukilpailu.

Toimintaperiaatteet

Koulutus ja valmennus

Jaosto kannustaa valmennuksesta ja ohjauksesta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan ohjaaja- ja valmennuskoulutuksiin, joita Maastohiihto Ry tai jaosto tarjoaa. Jaosto maksaa koulutuksesta aiheutuneet kulut. Uudet valmentajat ja ohjaajat saavat aluksi toimia apuohjaajina vanhojen ohjaajien ryhmissä.

Yhteistyö

Jaosto tekee tiivistä yhteistyötä Teuvan Rivakan muiden jaostojen kanssa esimerkiksi kilpailujen järjestelyissä. Lisäksi jaosto on yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan piirin muiden hiihtoseurojen kanssa. Jaoston taloudellisten tukijoiden kanssa tehdään yhteistyötä sopimusten mukaisesti.

Talous ja varainhankinta

Jaoston talous perustuu järjestettävien kilpailujen tuottoihin, laadittuihin yhteistyösopimuksiin, kunnan avustuksiin ja järjestyksenvalvontatehtävien hoitoon. Varainhankinnan perustana on talkootyö, johon kaikkia jaoston toiminnassa mukana olevia kannustetaan.

Maksut

Hiihtojaoston toiminnan kausimaksu on 30 euroa henkilöltä. Maksu kattaa kaiken hiihtojaoston toiminnan, kilpailuissa kävijöiden lisenssimaksun ja kilpailujen osallistumismaksut. Leirien omavastuu osuudet eivät sisälly kausimaksuun.

Tiedottaminen ja yhteydenpito

Jaoston sisäinen tiedottaminen hoidetaan puhelinsoitoilla, tekstiviesteillä, sähköpostilla tai kirjeillä. Ulkoisessa tiedotuksessa käytetään paikallislehti Tejukaa, hiihtojaoston internetsivuja, sähköpostia, Hiihtäjä-lehteä ja Liikunta-Pohjanmaa –lehteä.

Etenkin talvella hiihtoharjoituksiin osallistujia ja heidän vanhempiaan kehotetaan seuraamaan tiiviisti jaoston internetsivuja harjoitusten varustuksen ja kilpailujen tiimoilta.

Seuratoimijoiden kiittäminen

Jaosto järjestää vuosittain hiihtokauden päätöstilaisuuden harjoituksiin osallistuneille ja heidän vanhemmilleen sekä vetäjille. Tilaisuudessa on kahvi- ja mehutarjoilu ja lisäksi kaikki saavat pienen muiston menneestä kaudesta. Menneellä kaudella parhaiten menestyneet urheilijat palkitaan stipendein ja kiertopalkinnoin.

Jaostolaisille ja muille toimijoille sekä aikuisurheilijoille järjestetään satunnaisesti viikonloppureissu esimerkiksi Viroon. Matka on omakustanteinen, mutta järjestelyt hoitaa jaosto.

Valtakunnantasoisten kilpailujen järjestelyjen jälkeen jaosto muistaa talkoolaisia kahvitilaisuudella. Lisäksi kilpailujen järjestelytoimikunnalle järjestetään illanvietto.

Tykkilumentekoporukalle järjestetään kauden päätyttyä illanviettotilaisuus.

Eettiset linjaukset

Kasvattajaseurana toimiminen

Lapsi- ja nuorisotyö on hiihtojaoston tärkein arvo, koska kasvattajaseurana toimiminen on myös koko Teuvan Rivakan toimintalinjan mukainen.

Kilpahiihdon tukeminen

Jaosto pyrkii takaamaan aikuisurheilijoille kilpailukykyiset harjoitusolosuhteet ja taloudellisen tuen. Lisäksi jaosto pyrkii eettisesti oikeudenmukaisin tavoin edistämään urheilijan tietä lajin huipulle.

Terveet elämäntavat

Hiihtojaosto kannustaa kaikkia säännölliseen ja elämänikäiseen liikuntaharrastukseen. Päihteitä ja tupakointia ei jaoston tapahtumissa tai kisamatkoilla hyväksytä. Jaosto tuomitsee ehdottomasti dopingin käytön.

Visio

Teuvan Rivakan hiihtojaoston tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista hiihtotoimintaa teuvalaisille ja rivakkalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Lasten hiihtotoiminnassa painotetaan tasapuolisuutta ja leikinomaisuutta. Nuorille ja aikuisille tarjotaan ammattitaitoista valmennusta ja tukea. Kuntoilijoita kannustetaan ja neuvotaan tarvittaessa. Lisäksi jaosto takaa kilpailukykyiset hiihtoharjoittelu olosuhteet ympäri vuoden. Jaosto järjestää myös kilpailuja ja mahdollistaa seuran jäsenten osallistumisen kilpailutoimintaan.

 

Teuvan Rivakan hiihtojaoston puolesta Anna-Kaisa Kittilä

 

 

 

 

 

Kirjaudu extranetiin - © Teuvan Rivakka 2009 - Networks CMS